Yükselme Sınavı

 

Üstün yetenekli yada üstün zekalı çocuğunuz mu var! Bu sınavı kaçırmayın. Daha ayrıntılı bilgi için sitemizi ziyaret ediniz. BilsEmc2.com

2016 Yükselme Sınavında Çıkan Sorular

Hangi Sınav : ASY
Sorulan soru şuydu : KATILIM BANKASININ FON KAYNAKLARI NELERDİR? DİYE Bİ SORU?

Hangi Sınav : Yönetmen yrd
Sorulan soru şuydu : enflasyon oranı 5 nominal faiz oranı 10 ise reel faiz ornı kactır

Hangi Sınav : Yönetmen yrd
Sorulan soru şuydu : En fazla faiz maliyeti olan taksitlendirme şekli artan taksitli azalan taksitli dönem ödemesiz artan taksitli dönem ödemeli azalan taksitle

Hangi Sınav : Yönetmen
Sorulan soru şuydu : Beta katsayısı nasıl hesaplanır?

2015 Yükselme Sınavında Çıkan Sorular

Hangi Sınav : Yönetmen yrd
Sorulan soru şuydu : Banka işlem kanallarını maliyet sırasına göre büyükten küçüğe uygun olanı işaretletiniz.

Bizim Sorduğumuz;

Performans ve Karlılık Yönetimi Bölüm Başkanlığı (2015 yılı verileri) ne göre, aşağıda verilen kanalların maliyetine göre eşleştiriniz.

Şube en maliyetli olan kanalımız!

  • Şube
  • Çağrı Merkezi
  • Operasyon Merkezi
  • ATM
  • İnternet

Hangi Sınav :
Sorulan soru şuydu : KATILIM BANKASININ FON KAYNAKLARI NELERDİR? DİYE Bİ SORU?

Bizim Sorduğumuz;

Özel Cari Hesaplar: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Tanımlar ve Kısaltmaların yer aldığı 3. maddesinde Özel Cari Hesap; ‘Katılım Bankaları’nda açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonların oluşturduğu hesapları ifade eder.’ Katılma Hesapları: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Tanımlar ve Kısaltmaların yer aldığı 3. maddesinde Katılma Hesabı; ‘Katılım Bankaları’na yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu hesapları ifade eder.’ Diğer Fon Kaynakları: Katılım Bankaları’nın katılma hesapları ve cari hesapların dışında öz kaynakları fon kaynağını oluşturabilir. Zaman zaman fon yönetimi çeşitli projelerin özkaynaklardan finanse edilmesini planlayabilir. Bir diğer fon kaynağı ise yurtdışı murabahalardan oluşan sendikasyon kredileridir. Uluslar arası murabaha fonlarında biriken kaynakların kullanımı çeşitli anlaşmalarla çerçevesinde yapılabilmeltedir. Bilançonun pasifinde yer alan kalemlerin de fon kaynaklarına dönüştürülmesi mümkündür.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Katılım Bankasının Fon Kaynakları arasındandır?

  1. Özel Cari Hesaplar
  2. Katılma Hesapları
  3. Diğer Fon Kaynakları

Hangi Sınav :
Sorulan soru şuydu :HÜKÜMET KURULMASI İLE İLGİLİ SİZİN SORDUĞUNUZ Bİ SOR? HANİ 45 GÜN CEVABI OLAN

Bizim Sorduğumuz;

45 gün yetmezse seçim hükümeti kurulacak.
45 gün içinde hükümet kurulmazsa, Anayasa gereği kurulacak geçici hükümette HDP ile aynı kabinede yer alacak. Bu durumda AK Parti’ye 11, CHP’ye 6, MHP ve HDP’ye 3’er bakanlık düşecek
Anayasa’ya göre TBMM Başkanlık Divanı oluştuktan sonraki 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamazsa ya da kurulsa bile güvenoyu alamazsa Cumhurbaşkanı’nın, TBMM Başkanı’na danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerekiyor. Yenilenme kararı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra da seçim süreci başlıyor. Anayasa, bu şekilde seçime gidilmesi durumunda, mevcut hükümetin istifa etmesini ve Cumhurbaşkanı’nın geçici Bakanlar Kurulu kurmak üzere bir Başbakan atamasını öngörüyor. Bu durumda oluşacak geçici Bakanlar Kurulu’na Meclis’teki tüm partilerden; oranlarına göre bakan alınacak. Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Meclis içinden veya dışından; bağımsızlardan atanacak.

Anayasa’ya göre TBMM Başkanlık Divanı oluştuktan sonraki kaç gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamazsa ya da kurulsa bile güvenoyu alamazsa Cumhurbaşkanı’nın, TBMM Başkanı’na danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerekir?

Hangi Sınav :
Sorulan soru şuydu :Avrupa birliği üyesi olmayan ülke hangisidir?

Bizim Sorduğumuz;

Bayrak Devlet Resmi adı Kabul Nüfus Alan (km²) Başkent Avrupa Parlamentosu Üyeleri
Avusturya Avusturya Avusturya Cumhuriyeti 1995 8.316.487 83.871 Viyana 18
Belçika Belçika Belçika Krallığı Kurucu 10.584.534 30.528 Brüksel 24
Bulgaristan Bulgaristan Bulgaristan Cumhuriyeti 2007 7.679.290 110.912 Sofya 18
Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Kıbrıs Cumhuriyeti 2004 766.400 9.251 Lefkoşa 6
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 2004 10.306.709 78.866 Prag 24
Danimarka Danimarka Danimarka Krallığı 1973 5.457.415 43.094 Kopenhag 14
Estonya Estonya Estonya Cumhuriyeti 2004 1.342.409 45.226 Tallinn 6
Finlandiya Finlandiya Finlandiya Cumhuriyeti 1995 5.289.128 338.145 Helsinki 14
Fransa Fransa Fransa Cumhuriyeti Kurucu 63.392.140 547.030 Paris 78
Almanya Almanya Federal Almanya Cumhuriyeti Kurucu 82.314.906 357.050 Berlin 99
Yunanistan Yunanistan Helenik Cumhuriyeti 1981 11.125.179 131.990 Atina 24
Macaristan Macaristan Macaristan Cumhuriyeti 2004 10.066.158 93.030 Budapeşte 24
Hırvatistan Hırvatistan Hırvatistan 2013 4.398.150 56.594 Zagrep 12
İrlanda İrlanda İrlanda Cumhuriyeti 1973 4.239.848 70.273 Dublin 12
İtalya İtalya İtalya Cumhuriyeti Kurucu 59.131.287 301.318 Roma 78
Letonya Letonya Letonya Cumhuriyeti 2004 2.281.305 64.589 Riga 9
Litvanya Litvanya Litvanya Cumhuriyeti 2004 3.373.991 65.303 Vilnius 13
Lüksemburg Lüksemburg Lüksemburg Büyük Dükalığı Kurucu 476.200 2.586 Lüksemburg 6
Malta Malta Malta Cumhuriyeti 2004 404.962 316 Valletta 5
Hollanda Hollanda Hollanda Krallığı Kurucu 16.372.715 41.526 Amsterdam 27
Polonya Polonya Polonya Cumhuriyeti 2004 38.635.144 312.683 Varşova 54
Portekiz Portekiz Portekiz Cumhuriyeti 1986 10.599.095 92.391 Lizbon 24
Romanya Romanya Romanya Cumhuriyeti 2007 21.565.119 238.391 Bükreş 35
Slovakya Slovakya Slovak Cumhuriyeti 2004 5.396.168 49.037 Bratislava 14
Slovenya Slovenya Slovenya Cumhuriyeti 2004 2.013.597 20.273 Ljubljana 7
İspanya İspanya İspanya Krallığı 1986 45.116.894 506.030 Madrid 54
İsveç İsveç İsveç Krallığı 1995 9.142.817 449.964 Stokholm 19
Birleşik Krallık Birleşik Krallık Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda BirӀeşik KraӀӀığı 1973 60.587.300 244.820 Londra 78

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1 Temmuz 2013 tarihinde AB’nin 28. üyesi olmuştur?